กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมงานบรรยายธรรมเพื่อฉลองวันครบรอบ 159 ปีชาตกาล อนาคาริก ธรรมปาละ ผู้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิแห่งอินเดีย

กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมงานบรรยายธรรมเพื่อฉลองวันครบรอบ 159 ปีชาตกาล อนาคาริก ธรรมปาละ ผู้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิแห่งอินเดีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2566

| 897 view

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้รับเชิญเป็นแขกเกียรติยศ (Chief Guest) ในงานบรรยายธรรมเพื่อฉลองวันครบรอบ 159 ปีชาตกาล อนาคาริก ธรรมปาละ (Anagarika Dharmapala) ผู้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิแห่งอินเดีย (Maha Bodhi Society of India) โดยมีพระ P. Seewalee Thero เลขาธิการสมาคมฯ และนาย Siddhartha Mukhopadhyay รองประธานสมาคมฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสตามลำดับ ณ สำนักงานใหญ่สมาคมฯ เมืองกัลกัตตา โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมประมาณ 50 คน

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมบทบาทของอนาคาริก ธรรมปาละ ในการฟื้นฟูบูรณะสังเวชนียสถานและสถานที่สักการะบูชาที่สำคัญของพระพุทธศาสนาในอินเดีย ซึ่งเปิดโอกาสให้ชาวไทยพุทธได้แสวงบุญในอินเดียและมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย ในระดับประชาชน โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่เข้ามาก่อตั้งวัดไทยพุทธคยา ซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในอินเดีย เพื่อเฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เมื่อ พ.ศ. 2500 ตามคำเชิญของชวาหะร์ลาล เนห์รู นายกรัฐมนตรีอินเดียในขณะนั้น ซึ่งตรงกับสมัยที่พระพหิทธานุกร (คุณปู่ของนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านปัจจุบัน) ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 พระ M. Suseela Thero ผู้แทนเลขาธิการสมาคมฯ ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดร่วมกับวัดไทยพุทธคยาด้วย

สมาคมมหาโพธิแห่งอินเดีย ซึ่งเป็นองค์กรเก่าแก่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2434 เพื่ออนุรักษ์สังเวชนียสถานในอินเดียและเนปาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้เพื่อให้วัดพระศรีมหาโพธิ์ อำเภอพุทธคยา รัฐพิหาร เป็นสถานที่สักการะบูชาและสังเวชนียสถานสำหรับชาวพุทธทั่วโลก โดยสมาคมฯ เป็นองค์กรแห่งแรกของอินเดียที่ได้รับพระราชทานพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2550

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง