รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย เข้าร่วมการเสวนา Indo-Pacific Economic Conclave

รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย เข้าร่วมการเสวนา Indo-Pacific Economic Conclave

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ต.ค. 2566

| 581 view

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เรือตรี ปิยพันธุ์ อติแพทย์ รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมการเสวนา Indo-Pacific Economic Conclave ที่จัดขึ้นโดยหอการค้า Bengal Chamber of Commerce and Industry (BCC&I) และกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ณ เมืองกัลกัตตา โดยมีนางสาวปริม จิตจรุงพร กรรมการรองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย เป็นผู้แทนภาคเอกชนไทยเข้าร่วมทางออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับอินเดีย และระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก โดยการเสวนาดังกล่าวมีผู้แทนหอการค้าและหน่วยงานส่งเสริมการค้าของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย บังกลาเทศ เนปาล ภูฏาน และจีนไทเป (ไต้หวัน) รวมทั้งภาคเอกชนอินเดียเข้าร่วมกว่า 200 คน

นางสาวปริมฯ เสนอแนะให้ใช้ประโยชน์จากกลไก India-Thailand Joint Business Forum (ITJBF) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามข้อริเริ่มของนายกรัฐมนตรีไทยและอินเดียเมื่อปี 2559 เป็นเวทีอำนวยความสะดวกการดำเนินธุรกิจสำหรับภาคเอกชนไทยและอินเดีย รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบการค้าการลงทุน โดยเมื่อปี 2565 ไทยและอินเดียมีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงถึง 17,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ ภาคเอกชนไทยสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ในสาขาที่ไทยเชี่ยวชาญให้กับภาคเอกชนอินเดีย เช่น อุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปอาหาร การก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง การท่องเที่ยว และบริการทางการแพทย์

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอของ BCC&I ให้มีการจัดตั้ง “Association of Indo-Pacific Chambers of Commerce” เพื่อเป็นกลไกให้คำปรึกษาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหอการค้าในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ซึ่งหลายหอการค้าได้แสดงความสนใจและรับจะพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ