สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา (Kolkata)

รายละเอียดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา
(Kolkata)

ที่ตั้ง

18-B, Mandeville Gardens, Ballygunge, Kolkata 700 019

วันที่ทำการ

Monday - Friday 09.00-17.00 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  09.00-12.00 น. Consular Hours : 09.00-12.00 hrs. (by appointment) ฝ่ายกงสุล : 09.00-12.00 น. (ตามนัดหมายเท่านั้น)

เบอร์ติดต่อ

(91-33) 2440-3229-31/ 7836VOIP: 521321,521322,521323

แฟ็กซ์

(91-33) 2440-6251

อีเมล

รายชื่อบุคลากร

Consul-General
(Consul-General)

- นางสาวศิริพร ตันติปัญญาเทพ
(MISS SIRIPORN TANTIPANYATHEP)

Deputy Consul-General
(Deputy Consul-General)

- เรือตรีปิยพันธุ์ อติแพทย์
(MR. PIYAPAN ATIPATYA)

Consul
(Consul)

- นายพิชญะ ลภัสธำรง
(MR PICHAYA LAPASTHAMRONG)

- นางณพชรภัทร กุลรกัมพุสิริ
(MRS. NAPACHARAPAT KULRAKAMPUSIRI)

Vice-Consul
(Vice-Consul)

- นายธเนศร์ คงเดชาชาญ
(MR. TANET KHONGDECHACHAN)