สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา (Kolkata)

รายละเอียดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา


(Kolkata)

ที่ตั้ง

18-B, Mandeville Gardens, Ballygunge, Kolkata 700 019

วันที่ทำการ

Monday - Friday 09.00-17.00 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  09.00-12.00 น. Consular Hours : 09.00-12.00 hrs. (by appointment) ฝ่ายกงสุล : 09.00-12.00 น. (ตามนัดหมายเท่านั้น)

เบอร์ติดต่อ

(91-33) 2440-3229-31/ 7836VOIP: 521321,521322,521323

แฟ็กซ์

(91-33) 2440-6251

อีเมล

รายชื่อบุคลากร

Consul-General
(Consul-General)

- นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ
(MISS ACHARAPAN YAVAPRAPAS)

Deputy Consul-General
(Deputy Consul-General)

- เรือตรีปิยพันธุ์ อติแพทย์
(MR. PIYAPAN ATIPATYA)

Consul
(Consul)

- นายพิชญะ ลภัสธำรง
(MR PICHAYA LAPASTHAMRONG)

- นางณพชรภัทร กุลรกัมพุสิริ
(MRS. NAPACHARAPAT KULRAKAMPUSIRI)

Vice-Consul
(Vice-Consul)

- นายธเนศร์ คงเดชาชาญ
(MR. TANET KHONGDECHACHAN)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Thai Airways International Public Co.Ltd.

ที่ตั้ง

15, Park Street, Apeejay House, 6th Floor, Block-A, Kolkata 700 0160

เบอร์ติดต่อ

Reservation/Ticketing : (91-33) 3982 7150/60/70 Board : (91-33) 3982 7000

ตำแหน่ง

General Manager

ชื่อ-สกุล

นายกฤษ ธีรารักษ์
(MR. KRIS THEERARAK)

Thai Airways International Public Co.Ltd.

ที่ตั้ง

N.S.C. International Airport, Kolkata 700 052

เบอร์ติดต่อ

Tel. (91-33) 2511 9189 Tel. (91-33) 2511 9389 Mobile : (91) 98309 13198

อีเมล


ตำแหน่ง

Station Manager

ชื่อ-สกุล

นายชนภัทร ทิพยมณฑล
(MR. CHONAPAT TIPPAYAMONTOL)

Office of the Thai Trade Representative, Kolkata

เบอร์ติดต่อ

Tel. (91-33) 2511 9189 Tel. (91-33) 2511 9389 Mobile : (91) 98309 13198

อีเมล

Office of the Thai Trade Representative, Kolkata

ที่ตั้ง

P-209, Lake Town, Block-B, Kolkata 700 089

เบอร์ติดต่อ

Tel. (91-33) 4072 9554 Mobile : (91) 98303 01343

อีเมล