รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินที่วัด Tollygunge Sambodhi Buddhist Monastery

รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินที่วัด Tollygunge Sambodhi Buddhist Monastery

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ย. 2566

| 856 view

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2566 นายพิชญะ ลภัสธำรง รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินที่วัด Tollygunge Sambodhi Buddhist Monastery เมืองกัลกัตตา โดยพิธีดังกล่าวมีพระอาจารย์ Dr. Arunjyoti Bhikkhu เจ้าอาวาสและเลขาธิการมูลนิธิ Tollygunge Moore Avenue Buddha Smity เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จีน และสหราชอาณาจักรประจำเมืองกัลกัตตา รวมทั้งมีประชาชนจากชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวนหลายร้อยคน

รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวอนุโมทนาบุญผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญสำหรับชาวไทยพุทธมาช้านาน และสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย นอกจากนี้ รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาชาวอินเดียที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ และร่วมจุดโคมลอยเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง