สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ในโครงการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ในรัฐพิหาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ในโครงการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ในรัฐพิหาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ส.ค. 2565

| 679 view

                   เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคครุภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) เครื่องเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง และ (๒) เครื่องฉีดยาชาและดมยาสลบ (Anaesthesia Boyle’s Machine) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่ Anugrah Narayan Magadh Medical College and Hospital (ANMMCH) อำเภอคยา รัฐพิหาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีนางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เป็นประธานฝ่ายไทย มีนาย Mayank Warwade, IAS, Divisional Commissioner, Gaya เป็นประธานฝ่ายอินเดีย และมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมทั้งผู้แทนระดับสูงของโรงพยาบาล อาทิ (1) Dr.Arjun Chaudhary, Principal, Anugrah Narayan Magadh Medical College (2) Dr.Pradeep Kumar Agrawal, Superintendent, ANMMCH (3) Dr.N.K. Paswan, Nodal Officer, ANMMCH และ (4) Mr. Santosh Kumar Sinha, Hospital Manager, ANMMCH อำเภอคยา นอกจากนี้ ในโอกาสเดียวกัน วัดไทยพุทธคยาได้มอบเตียงกระดาษสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม จากบริษัท SCG จำนวน ๑๕ เตียง ให้แก่โรงพยาบาล ANMMCH โดยมีคณะสงฆ์ไทยในตำบลพุทธคยาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบดังกล่าวด้วย

 

                   กิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวได้รับความสนใจจากภาคสื่อมวลชนและภาคประชาชนในรัฐพิหารเป็นอย่างมาก มีผู้แทนจากสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเนืองแน่น และมีการรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย ๒ ฉบับ

 

                   โครงการดังกล่าวของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่ Anugrah Narayan Magadh Medical College and Hospital (ANMMCH) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลและวิทยาลัยแพทย์ในความดูแลของรัฐพิหาร ตั้งอยู่ที่อำเภอคยา ซึ่งมีวัดไทยและยังมีพระสงฆ์ไทยจำพรรษาอยู่จำนวนหนึ่ง ที่อาจจำเป็นต้องมาใช้บริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลท้องถิ่นในเวลาฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นการผูกสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกกับทางการท้องถิ่น ตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่เขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ อีกด้วย

 

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

๓ กันยายน ๒๕๖๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง