สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ธ.ค. 2566

| 340 view

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2566 โดยเรือตรี ปิยพันธุ์ อติแพทย์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา นำข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมคู่สมรสเข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทย ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ อีกทั้งยังเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งความสำคัญของวันดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการเทิดทูนพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 แต่ยังแสดงถึงการให้ความสำคัญกับบทบาทของพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคมไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ