สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ต.ค. 2566

| 570 view

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 โดยมีเรือตรีปิยพันธุ์ อติแพทย์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และคู่สมรสเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสอินเดียเมื่อปี 2415 ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้จักรวรรดิอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองกัลกัตตาที่เป็นเมืองหลวงในขณะนั้น ทั้งนี้ การเสด็จฯ เยือนเป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย และได้นำมาซึ่งแนวพระราชดำริในการปฏิรูปสยามประเทศให้ทัดเทียมทันสมัยกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศตะวันตก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ