กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เปิดบ้านพักให้นักวิชาการและสื่อมวลชน เข้าชมนิทรรศการ รพินทรนาถ ฐากูร เยือนสยามปี 2470

กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เปิดบ้านพักให้นักวิชาการและสื่อมวลชน เข้าชมนิทรรศการ รพินทรนาถ ฐากูร เยือนสยามปี 2470

11 เม.ย. 2564

238 view

                     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้เชิญนักวิชาการและสื่อมวลชนมาชมนิทรรศการรพินทรนาถ ฐากูร เยือนสยามปี 2470 ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ เมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวันตก สาธารณรัฐอินเดีย

 

                     กิจกรรมดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์รอบสื่อมวลชน โดยได้เชิญนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากสถาบันวิชาการและพิพิธภัณฑ์สำคัญในเมืองกัลกัตตาเข้าร่วมชม ได้แก่ Mr. Rohini Nandan Goswami ผู้อำนวยการ Rabindranath Tagore Centre ภายใต้สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดีย กระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาลอินเดีย Professor Pankaj Panwar ตำแหน่ง Principal of Kalabhavana มหาวิทยาลัยวิศวภารตี Professor Dr.Lipi Ghosh ตำแหน่ง Centenary Chair Professor of International Relations มหาวิทยาลัยกัลกัตตา และ Dr.Sayan Bhattacharya ตำแหน่ง Education Officer พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย

 

                     ภายในงานดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย-อินเดีย และรพินทรนาถ ฐากูร ซึ่งได้รับงบประมาณปี 2562 จากกระทรวงการต่างประเทศไทย ให้ดำเนินการผลิตชิ้นนิทรรศการเกี่ยวกับการเยือนสยามของรพินทรนาถ ฐากูร ในปี 2470 ภายใต้ชื่อ “Tagore’s Visit to Siam: Prelude to the Modern-Day Chapter of Thai-Indian Relations” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านประวัติศาสตร์และความสำคัญของการเยือนสยามในครั้งนั้น  รพินทรนาถ ฐากูร ชาวเมืองกัลกัตตา เป็นกวีเอก นักดนตรีและประพันธ์เพลง จิตรกร ปรมาจารย์และนักปรัชญาชื่อดังของโลก และเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี 2456 (ค.ศ. 1913)  จากบทวรรณกรรมคีตาญชลี

 

                     โครงการดังกล่าวริเริ่มจากดำริของนายนรชิต สิงหเสนี อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศที่เดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์รพินทรภารตี เมื่อครั้งเป็นประธานนำผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการต่างประเทศไปถวาย ณ วัดญาณวิริยา เมืองกัลกัตตา สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2559  โดยหวังว่าจะมีห้องแสดงนิทรรศการไทยที่พิพิธภัณฑ์ฯ  ในโอกาสต่อไป

 

                     ในการดำเนินโครงการดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ มีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลเพื่อเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รพินทรนาถ ฐากูร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2470 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวัฒนธรรม และเป็นครั้งแรกที่รพินทรนาถ ฐากูร ได้เข้าเฝ้าฯ พระมหากษัตริย์ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและยังความปลาบปลื้มมาสู่ท่านคุรุเทพ (Gurudev) รพินทรนาถ ฐากูร เป็นล้นพ้น

 

                     นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้นำเสนอข้อมูลเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนพิพิธภัณฑ์รพินทรภารตีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 และในฐานะที่พระองค์ทรงมีคุณูปการในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูต ทางวิชาการ ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ไทย-อินเดีย มาโดยตลอด

 

                     กงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ถ่ายภาพร่วมกับนักวิชาการและสื่อมวลชนที่เข้าชมนิทรรศการฯ จากนั้นได้มอบของที่ระลึก และจัดขนมไทยหลากสีให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มรส อาทิ ขนมช่อผกากรอง ขนมชั้นอัญชัน ขนมตะโก้ข้าวโพด ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน และขนมวุ้นฝอยทอง จากครัวอาหารไทยของกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเป็นการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านอาหารและขนมหวานของไทยด้วย

 

                     ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าว จะนำไปติดตั้งที่ “ห้องไทย” (Thai Gallery) ณ พิพิธภัณฑ์รพินทรภารตี เป็นการถาวรในโอกาสต่อไป เมื่อทางฝ่ายอินเดียมีความพร้อม หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

9 เมษายน 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง