รายชื่อวัดไทยในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

รายชื่อวัดไทยในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา (รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐพิหาร รัฐโอริสสา รัฐฌาร์ขัณฑ์ และรัฐฉัตตีสครห์) จำนวน 15 วัด ดังนี้
1. วัดไทยพุทธคยา (เมืองคยา รัฐพิหาร)
2. วัดป่าพุทธคยา (เมืองคยา รัฐพิหาร)
3. วัดเนรัญชราวาส  (เมืองคยา รัฐพิหาร)
4. วัดไทยมคธพุทธวิปัสนา (เมืองคยา รัฐพิหาร)
5. วัดไทยโพธิคำ (เมืองคยา รัฐพิหาร)
6. วัดไทยสังฆทาน  (เมืองคยา  รัฐพิหาร)
7. วัดเมตตาพุทธาราม (เมืองคยา รัฐพิหาร)
8. วัดพุทธกตัญญูรัชคุณวิหาร (เมืองคยา รัฐพิหาร)
9. วัดพุทธสาวิกา (เมืองคยา  รัฐพิหาร)
10. วัดป่ามุจจลินทร์  (เมืองคยา รัฐพิหาร)
11. วัดปากน้ำ (เมืองคยา รัฐพิหาร)
12. วัดไทยสิริราชคฤห์ (เมืองราชคฤห์  รัฐพิหาร)
13. วัดไทยไวสาลี  (เมืองไวสาลี  รัฐพิหาร)
14. วัดไทยเกสริยา (เมืองไวสาลี รัฐพิหาร)
15. วัดไทยนาลันทา (เมืองนาลันทา  รัฐพิหาร)