ข่าวเด่นและกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม "โครงการนำเยาวชนด้อยโอกาสเยี่ยมชมสวนสัตว์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า"
ดูทั้งหมด
ช่องทางการติดต่อ
ข่าวล่าสุดดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News and Annoucement)ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศจากฝ่ายกงสุลดูทั้งหมด

3 ต.ค. 2566

ประกาศผลการพิจารณาบริษัทผู้แทนผู้ร้องขอรับการตรวจลงตรา ต.ค. 66 - ก.ย. 67

4 ก.ย. 2566

ประกาศสมัครคัดเลือกบริษัทผู้แทนผู้ร้อง ประจำปี 2566 / ค.ศ. 2023

29 ก.ย. 2565

ประกาศผลการพิจารณาบริษัทผู้แทนผู้ร้องขอรับการตรวจลงตรา ต.ค. 65 - ก.ย. 66

12 ก.ย. 2565

ประกาศสมัครคัดเลือกบริษัทผู้แทนผู้ร้อง ประจำปี 2565 / ค.ศ. 2022

24 ก.พ. 2564

ประกาศสมัครคัดเลือกบริษัทผู้แทนผู้ร้อง ประจำปี 2564 / ค.ศ. 2021
ดูทั้งหมด
บทความพิเศษดูทั้งหมด

20 มี.ค. 2566

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในด้านการต่างประเทศ

15 ก.พ. 2566

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในการช่วยเหลือคนพิการ

17 พ.ย. 2565

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติด้านการศึกษา

21 ก.ย. 2565

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในโอกาสวันมหิดล "Prince Mahidol Day and Education for Humanity"

11 ส.ค. 2565

บทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติ Art of the Loom: the Future of Sustainable Fashion

2 ก.พ. 2565

Securing a lifeline for the people
ดูทั้งหมด

ติดต่อฝ่ายกงสุล

โทร : (91-33) 2440 3229-30

Email : [email protected]

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด