กรณีหนังสือเดินทางหายหรือหมดอายุ

กรณีหนังสือเดินทางหายหรือหมดอายุ

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2566

| 6,194 view

กรณีหนังสือเดินทางหายหรือหมดอายุ

            ต้องติดต่อทำหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity –C.I) มีอายุการใช้งาน 7 วันนับจากวันออก นั่นหมายถึงท่านต้องเดินทางกลับประเทศไทยภายใน7วันนับจากวันที่หนังสือเล่มนี้ได้รับการประทับตรา หนังสือประจำตัวนี้จะถูกออกให้ก็ต่อเมื่อคนไทยที่เดินทางมาสาธารณรัฐอินเดียแล้วหนังสือเดินทางสูญหาย หรือหมดอายุในสาธารณรัฐอินเดียและมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน

การทำหนังสือประจำตัวนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 วันทำการ

 

1. ในกรณีที่หนังสือเดินทางหาย

 

 

2. ในกรณีที่หนังสือเดินทางหมดอายุ