รัฐและเมืองสำคัญ

รัฐและเมืองสำคัญ

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 มิ.ย. 2558

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2565

| 5,371 view

รัฐเบงกอลตะวันตก (west bengal)

รัฐพิหาร (Bihar)

รัฐโอริสสา (Orissa)

รัฐฌารขัณฑ์ (jharkhand)

รัฐฉัตติสครห์ (chhattisgarh)

ดินแดนสหภาพหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ (andaman and nicobar islands)