ข้อแนะนำในการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯเพื่อรับบริการกงสุล

ข้อแนะนำในการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯเพื่อรับบริการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มี.ค. 2567

| 11,614 view

การติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรับบริการด้านกงสุล

1. นำเอกสารแสดงตนมาด้วยทุกครั้งเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน และสูติบัตร (กรณีผู้เยาว์) หากพาชาวต่างประเทศมาติดต่อด้วย ชาวต่างประเทศน้้นต้องมีหนังสือเดินทางมาแสดงตนเช่นกัน

2. หากเก็บเอกสารในข้อ 1 ไว้ที่ประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ แนะนำให้พกสำเนาของเอกสารเหล่านั้นติดตัวไว้ระหว่างการพำนักอาศัยในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินเรื่องต่างๆ มีความสะดวกขึ้นมาก

3. มาติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง (ฝากให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนไม่ได้) เนื่องจากนิติกรรมบางรูปแบบต้องมีการยืนยันตัวบุคคลหรือลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าของเรื่องต้องดำเนินการเองเท่านั้น  

**การให้บริการด้านกงสุลเป็นไปตามการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น**

ติดต่อฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

โทรศัพท์ (91-33) 2440-3229-31

อีเมล: [email protected]

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.