ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ค. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2565

| 1,966 view
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เข้ากองทุนผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำนวนประมาณ 3.6 ล้านคนทั่วประเทศ
 

สิ่งที่ผู้บริจาคเบี้ยยังชีพจะได้รับ :

- เหรียญเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการตอบแทนการเสียสละเงินเบี้ยยังชีพที่จะนำไปให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยกองทุนผู้สูงอายุจะจัดส่งเหรียญให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแต่ละจังหวัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้บริจาคต่อไป

- สิทธิในการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1 เท่าของเงินบริจาค
 

ช่องทางการแจ้งบริจาค :
สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ไปแจ้งบริจาคได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

ทุกวันพุธและพฤหัสบดี

ในเวลาระหว่าง 09.30 น. - 12.00 น. และ 14.00 น. - 16.00 โดยการนัดหมายล่วงหน้า

ทางหมายเลขโทรศัพท์ +91 33 2440 3230
และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ thaiconsular.ccu[at]gmail.com

 

โปรดติดตามรายละเอียดได้ทาง
http://mfa.go.th/main/contents/files/manual.pdf

ขอบคุณภาพจาก https://www.marumura.com/japan-special-days-april/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ