การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561

การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ค. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,861 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรัฐเบงกอลตะวันตก รัฐพิหาร รัฐฌารขัณฑ์ รัฐโอดิศา รัฐฉัตตีสครห์ และดินแดนสหภาพหมู่เกาะอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์ เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ และสาขาการสาธารณสุข ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของมูลนิธิรางวัลสมเด็มเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทางเว็บไซต์ http://www.princemahidolaward.org/nomination-form.en.php ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
 

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณูปการต่อวงการการแพทย์และสาธารณสุข และเทิดพระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และพระอัยกาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

ทั้งนี้ สามารถรับชมวิดีโอเกี่ยวกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ค.ศ. 2017 ได้ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/1hgkw3

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ