รายชื่อโรงแรมในประเทศไทยที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine (ASQ) - 10 กรกฎาคม 2563 (2/2)

รายชื่อโรงแรมในประเทศไทยที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine (ASQ) - 10 กรกฎาคม 2563 (2/2)

13 ก.ค. 2563

486 view

รายละเอียดดังปรากฏตามไฟล์แนบ (ภาษาอังกฤษ)

ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

news-20200713-010536-168910.pdf
news-20200713-010800-390995.pdf