สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดีย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการผ้าและสัมมนาในหัวข้อ “Thailand & India: A Journey of Friendship through Textile”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดีย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการผ้าและสัมมนาในหัวข้อ “Thailand & India: A Journey of Friendship through Textile”

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มิ.ย. 2565

| 119 view

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี พร้อมด้วย Shri Ashish Middha, Head of Branch Secretariat, Kolkata กระทรวงการต่างประเทศอินเดียร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการผ้าและสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Thailand & India: A Journey of Friendship through Textile” ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดีย (Indian Council for Cultural Relations - ICCR) ณ Rabindranath Tagore Center (ศูนย์วัฒนธรรม ICCR) เมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวันตก ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ภายหลังจากพิธีเปิด คณะผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าจากประเทศไทยนำโดย ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบเจ้าของแบรนด์ “WISHARAWISH” และดร.วุฒิไกร ศิริผล อาจารย์สาขาวิชาสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผ้าไทยตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน กระแสความนิยมผ้าไทยโดยเฉพาะในยุคหลังโควิด-19 และการจัดการเรียนการสอนงานสิ่งทอผ่านระบบทางไกล รวมถึงการบรรยายของผู้เชี่ยวชาญอินเดียในหัวข้อ Bengal textile overview โดย Mr. Rajesh Sen และ  Mr.Biren Basak เจ้าของเหรียญตรา Padma ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นเหรียญตราที่ให้แก่ผู้ที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติในสาขาต่าง ๆ โดยถือเป็นหนึ่งในเหรียญตราเกียรติยศสูงสุดที่รัฐบาลอินเดียมอบให้แก่พลเรือน โดยภายในงานผู้เข้าชมนิทรรศการได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม workshop ดอกไม้เข็มกลัดทำมือ (flower pin) ที่ใช้ผ้าไทยเป็นวัสดุในการทำ และสามารถรับเป็นของที่ระลึกได้ด้วย

การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการเปิดฉากการเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๕ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย ซึ่งตรงกับการเฉลิมฉลอง ๗๕ ปีการประกาศเอกราชของสาธารณรัฐอินเดียหรือ Azadi Ka Amrit Mahotsav

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ