สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2567

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2567

| 54 view

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นางสาวศิริพร ตันติปัญญาเทพ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา นำข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ