สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และวัดไทยพุทธคยา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และวัดไทยพุทธคยา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

17 มิ.ย. 2564

81 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้ร่วมกับวัดไทยพุทธคยา ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย จัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” นำอาหารแห้งจากประเทศไทยไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ดูแลวัดไทยต่าง ๆ และมอบให้แก่ฆราวาสในตำบลพุทธคยาและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งกำลังประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการปิดเมืองในรัฐพิหาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔โดยวัดไทยพุทธคยาได้ประสานขอความอนุเคราะห์ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้รับของบริจาคจากกลุ่มญาติโยมในประเทศไทยซึ่งได้นำมาถวายที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จ. สมุทรปราการ เพื่อส่งมอบให้วัดไทยพุทธคยา นำไปแจกจ่ายต่อไป

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คาร์โกซึ่งประกอบด้วยอาหารแห้ง จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม ถูกส่งจากประเทศไทยมาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตตา และสถานกงสุลใหญ่ฯ ดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อนำคาร์โกอาหารแห้งดังกล่าวออกจากคลังสินค้า และเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดส่งคาร์โกดังกล่าว พร้อมทั้งมอบชุด PPE และยาฟ้าทะลายโจรของสถานกงสุลใหญ่ฯสมทบไปยังวัดไทยพุทธคยา ต่อมาในช่วงวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ วัดไทยพุทธคยาได้ทยอยนำอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็นไปแจกจ่ายให้แก่พระสงฆ์และฆราวาสที่วัดต่าง ๆ อาทิ วัดป่าพุทธคยา วัดไทยพุทธภูมิ วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา รวมทั้งได้นำข้าวสาร
อาหารแห้งไปแจกจ่ายแก่ผู้มาทำงานที่วัดและชาวบ้านบริเวณรอบวัดไทยพุทธคยาด้วย ทั้งนี้พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้มอบหมายให้พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นผู้ดำเนินการ

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง