สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินจีวรทาน (Kathina Chibar Dana) ประจำปี 2566 ที่วัดไทยญาณวิริยา เมืองกัลกัตตา

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินจีวรทาน (Kathina Chibar Dana) ประจำปี 2566 ที่วัดไทยญาณวิริยา เมืองกัลกัตตา

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ม.ค. 2567

| 361 view

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายพิชญะ ลภัสธำรง รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้รับเชิญในฐานะแขกเกียรติยศเป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินจีวรทาน (Kathina Chibar Dana) แก่คณะสงฆ์ที่วัดไทยญาณวิริยา เมืองกัลกัตตา โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยพระญาณลังกา ภิกขุ เจ้าอาวาสวัดไทยญาณวิริยา และเลขาธิการมูลนิธิสถาบันสงฆ์ญาณลังกา โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่จากหลายประเทศเข้าร่วม เช่น อินเดีย และบังกลาเทศ รวมทั้งมีประชาชนจากชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวนกว่าร้อยคน

ในโอกาสดังกล่าว รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของพิธีถวายผ้ากฐิน ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีสำคัญของสังคมไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเชื่อว่าการถวายผ้ากฐินถือเป็นการทำบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ พร้อมกันนี้ ปี 2566 ถือเป็นปีมหามงคลยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทย ด้วยเป็นปีแห่งการฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ด้วยทรงเป็นหนึ่งในพระธรรมทูตรุ่นบุกเบิกที่ปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศเพื่อการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา รวมทั้งเพื่อสานสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนท้องถิ่นและชุมชนชาวไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ