สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ส่งเสริม soft powers ไทยในอินเดีย “คูหาประเทศไทย” (Thai Pavilion) ในงานมหกรรมเทศกาลหนังสือนานาชาติเมืองกัลกัตตา ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ส่งเสริม soft powers ไทยในอินเดีย “คูหาประเทศไทย” (Thai Pavilion) ในงานมหกรรมเทศกาลหนังสือนานาชาติเมืองกัลกัตตา ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2567

| 120 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ส่งเสริม soft powers ไทยในอินเดีย โดยจัดแสดง “คูหาประเทศไทย” (Thai Pavilion) ในงานนมหกรรมเทศกาลหนังสือนานาชาติเมืองกัลกัตตา ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 18 - 31 มกราคม 2567 ณ Central Park Mela Ground เมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวันตก สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการทูตวัฒนธรรมเชิงรุก ส่งเสริมและแสดงศักยภาพ soft powers ของไทย อาทิ งานเขียนไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย อาหารไทย การท่องเที่ยวไทย และความนิยมไทย ให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นในหมู่ประชาชนชาวอินเดียในวงกว้าง ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสและรักษาเครือข่ายกับหน่วยงานท้องถิ่นและสาธารณชนชาวอินเดีย

ภายในคูหาประเทศไทย มีการจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ และกิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย การแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัล (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย) การสาธิตการคัดตัวอักษรไทยและภาษาไทยในชีวิตประจำวันระดับเบื้องต้น รวมทั้งการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจลงตราและข้อมูลการท่องเที่ยวไทย ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งวันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในปีนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างยิ่งจากชาวอินเดียและสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมคูหาเนืองแน่นทั้งวันตลอดการจัดงาน

International Kolkata Book Fair เป็นงานมหกรรมเทศกาลหนังสือนานาชาติประจำปีที่สำคัญของเมืองกัลกัตตา โดยปัจจุบันถือเป็นงานจัดแสดงมหกรรมหนังสือนานาชาติที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากงานเทศกาลหนังสือเมืองแฟรงก์เฟิร์ต) ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 47 ปี โดยในปี 2567 มีซุ้มนิทรรศการจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ กว่า 1,000 ราย ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส รัสเซีย สเปน บังกลาเทศและกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา เข้าร่วมจัดคูหานิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ