สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา มอบตุ๊กตาไทยให้แก่พิพิธภัณฑ์เด็กเนห์รู ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา มอบตุ๊กตาไทยให้แก่พิพิธภัณฑ์เด็กเนห์รู ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ย. 2565

| 33 view

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมงาน และมอบตุ๊กตาไทยให้แก่พิพิธภัณฑ์เด็กเนห์รู (Nehru Children’s Museum) ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กเนห์รู และในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย

การเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ ตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๑๓๓ ปีของชวาหะร์ลาล เนห์รู อดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติของอินเดียทุกปี โดยงานดังกล่าวมีนาย Firhad Hakim นายกเทศมนตรี เมืองกัลกัตตา และผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ต่างๆ ในเมืองกัลกัตตาเข้าร่วมด้วย

ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กเนห์รู โดยกล่าวชื่นชมบทบาทของพิพิธภัณฑ์ฯ ในการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมให้แก่เยาวชน โดยกงสุลใหญ่ฯ เน้นย้ำถึงสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับอินเดีย
ซึ่งถูกถ่ายทอดอยู่ในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและค่านิยมที่สะท้อนจากตุ๊กตาไทยที่มอบโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยตุ๊กตาชุดแรกประกอบด้วยตุ๊กตาตัวละคร ๒๐ ตัวจากวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากมหากาพย์รามายณะของอินเดีย นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้มอบตุ๊กตาไทยที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนไทย การแต่งกายตามแต่ละท้องถิ่น และการแต่งกายของนาฏศิลป์ไทย ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงตุ๊กตาไทยประมาณ ๓๐ ตัว นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีและกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชน

พิพิธภัณฑ์เด็กเนห์รูก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมวัฒนธรรมแห่งชาติอินเดียเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ เพื่อเป็นเกียรติให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรีชวาหะร์ลาล เนห์รู ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฯ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในเมืองกัลกัตตา และได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวและเยาวชนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจุดที่เป็นไฮไลต์สำคัญ คือ ห้องแสดงตุ๊กตาและของเล่น ซึ่งรวบรวมของสะสมที่เป็นตุ๊กตาและของเล่นจากทั่วโลก นอกจากนี้ ห้องในพิพิธิภัณฑ์ฯ ส่วนอื่นๆ ที่ได้รับความสนใจจากจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก คือ ห้องแสดงตัวละครขนาดเล็กจากมหากาพย์รามายณะและมหาภารตะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ