สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พบคณะสงฆ์จากตำบลพุทธคยา และพื้นที่ใกล้เคียง ในกิจกรรมกงสุลสัญจร

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พบคณะสงฆ์จากตำบลพุทธคยา และพื้นที่ใกล้เคียง ในกิจกรรมกงสุลสัญจร

30 ต.ค. 2563

325 view

                     เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา นำโดยนางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้พบและให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ แก่คณะสงฆ์จากตำบลพุทธคยา และพื้นที่ใกล้เคียง ในกิจกรรมกงสุลสัญจรที่จัดขึ้น ณ วัดไทยพุทธคยา ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

 

                     สำนักงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล วัดไทยพุทธคยา ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดและสำนักสงฆ์ต่าง ๆ ในตำบลพุทธคยาและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา วัดป่าพุทธคยา วัดไทยพุทธภูมิ วัดไทยภูริปาโล และสำนักสงฆ์คุรุภูมิ ทั้งหมด ๙ รูป มาร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจร ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเข้าเมืองล่าสุดของกระทรวงมหาดไทยอินเดีย และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านกงสุลและการจัดเที่ยวบินอพยพของรัฐบาลไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วย ทั้งนี้ คณะสงฆ์ดังกล่าวยังคงพำนักอยู่ในประเทศอินเดียด้วยมีภารกิจจำเป็นต้องทำนุบำรุงดูแลวัดและสำนักสงฆ์ เนื่องจากพระสงฆ์และฆราวาสส่วนใหญ่ได้เดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อความปลอดภัยจากการระบาดของโรค COVID-19 โดยคณะสงฆ์ดังกล่าวมีสุขภาพแข็งแรง มีขวัญและกำลังใจดี แม้ว่าจะประสบความท้าทายจากการขาดแคลนบุคลากรและขาดเงินสด เนื่องจากญาติธรรมไม่สามารถเดินทางมาอินเดียได้ในช่วงนี้ ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ รับทราบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่วัดและสำนักสงฆ์ไทยในพื้นที่เขตอาณาต่อไป

 

                     ในช่วงท้ายของกิจกรรมกงสุลสัญจร กงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายชุดกล่องยาพระราชทานจาก
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ข้าวสาร และกุ้งสดแช่แข็งที่บริจาคโดยบริษัท CPF India แด่คณะสงฆ์ที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้ด้วย

 

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ