สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

13 ต.ค. 2563

345 view

                     เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานประดับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยเครื่องทองน้อยและพานดอกไม้ และจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวันตก สาธารณรัฐอินเดีย โดยนางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ประธานในพิธี ได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำคณะข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ถวายความเคารพ นำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ และคณะข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ถือเทียนและยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๘๙ วินาที และถ่ายภาพหมู่หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ เป็นอันเสร็จพิธี

 

                     นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ ๒ เครื่อง และเตียงสำหรับผู้ป่วยแบบปรับได้ ๑ เตียง ให้แก่โรงพยาบาล Jai Prakash Narayan อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ในโครงการยุทธศาสตร์ด้านสันถวไมตรีเพื่อส่งเสริมบริการทางการแพทย์ในรัฐพิหาร ประจำปี ๒๕๖๓ น้อมนำถวายบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลท้องถิ่นในอำเภอคยา รัฐพิหาร ซึ่งเป็นดินแดนพุทธภูมิ สถานที่ตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่ตั้งของวัดไทยและชุมชนไทยเป็นจำนวนมาก และมีคนไทยเดินทางไปแสวงบุญเป็นจำนวนมาก ปีละประมาณ ๗๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ คน นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมยกระดับความสัมพันธ์ในภาครัฐและภาคประชาชนท้องถิ่น ไทย-อินเดีย และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ