สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดพิธีและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

22 ต.ค. 2564

58 view

                   สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานประดับพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมด้วยเครื่องทองน้อยและพานดอกไม้ และได้จัดพิธีและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ เมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวันตก สาธารณรัฐอินเดีย โดยนายเกษมสันต์ ทองศิริ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ประธานในพิธี ได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้นำคณะข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานบรมฉายาลักษณ์ เป็นอันเสร็จพิธี

 

                   นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้เผยแพร่ข้อความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในนามของรองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัว และคนไทยในพื้นที่เขตอาณา ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

 

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ