สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดงานเทศกาลไทยออนไลน์ ประจำปี ค.ศ. 2021

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดงานเทศกาลไทยออนไลน์ ประจำปี ค.ศ. 2021

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ธ.ค. 2564

| 54 view

                   ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้จัดงานเทศกาลไทยออนไลน์ ประจำปี ค.ศ. 2021 (Thai Festival 2021 – Online Edition) ทางเฟซบุ๊กและช่อง Youtube ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายใต้หัวข้อ “Thailand on My Mind” โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำเสนอประเทศไทยภายใต้ 3 หัวข้อหลัก ๆ ได้แก่ อาหารไทย สินค้าไทย และความสัมพันธ์ ไทย-อินเดีย ผ่านกระบวนการอำนวยการผลิต บันทึก และตัดต่อรายการวิดีโอสำหรับงานเทศกาลไทยออนไลน์ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญ น.ส. Ushoshi Sengupta อดีต Miss Universe India ประจำปี ค.ศ. 2010 และ น.ส. Poorna Banerjee นักวิจารณ์อาหารและ influencer ที่ได้รับรางวัล Food Blogger Awards ชาวเมืองกัลกัตตา มาร่วมเป็นแขกรับเชิญในช่วงต่าง ๆ ของทางรายการด้วย และรายการได้ออกอากาศทาง Facebook LIVE ผ่านเพจของสถานกงสุลใหญ่ฯ เวลาประมาณ 13.00-15.00 น.

                   ภายใต้หัวข้ออาหารไทย (25 สิงหาคม 2564) สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำเสนอคลิปรายการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างอาหารไทยกับอาหารเบงกาลี ดำเนินรายการโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ มีแขกรับเชิญคือเชฟแกละ สมสวย จากร้านอาหารบ้านไทย (Baan Thai) โรงแรม The Oberoi Grand เมืองกัลกัตตา และ น.ส. Poorna Banerjee นักวิจารณ์อาหารชาวเมืองกัลกัตตา / คลิปวิดีโอสาธิตการพับกระทงห่ออาหารจากใบตอง โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ / คลิปวิดีโอเกี่ยวกับอาหารไทย สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงนิวเดลี / คลิปวิดีโอเกี่ยวกับโครงการ Thai Select สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ สำนักงานกรุงนิวเดลี / คลิปวิดีโอเกี่ยวกับศักยภาพการผลิตและแปรรูปอาหารของไทย สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการลงทุน สำนักงานเมืองมุมไบ

                   ภายใต้หัวข้อสินค้าไทย ซึ่งเน้นสินค้าประเภทดอกไม้ไทย การประดับตกแต่งดอกไม้ไทย และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ (26 สิงหาคม 2564) สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำเสนอคลิปวิดีโอสัมภาษณ์นายภูเบศร์ เจษฎ์เมธี รองประธานสภาดอกไม้โลก (ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก) และนักจัดดอกไม้ไทยมืออาชีพ เจ้าของร้าน มาลัยวรรณ จัดทำโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ / คลิปวิดีโอสัมภาษณ์ PHKA Studio สตูดิโอจัดดอกไม้สัญชาติไทย จัดทำโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ / คลิปสาธิตร้อยมาลัยตาข่ายหน้าช้าง โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งมี น.ส. Ushoshi Sengupta อดีต Miss Universe India ประจำปี ค.ศ. 2010 มาร่วมเป็นแขกรับเชิญ / คลิปวิดีโอสถานกงสุลใหญ่ฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าไทยที่ซูเปอร์มาเกต Spencer’s เมืองกัลกัตตา / คลิปนำเสนอศักยภาพการผลิตโดยแรงงานมีฝีมือของไทยและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และแนะนำแหล่งนิคมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีศักยภาพของไทย ซึ่งรวมถึง EEC สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการลงทุน สำนักงานเมืองมุมไบ / คลิปวิดีโอนำเสนอดอกไม้ไทยนานาภัณฑ์และแหล่งปลูก สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

                    ภายใต้หัวข้อความสัมพันธ์ ไทย-อินเดีย (27 สิงหาคม 2564) สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำเสนอคลิปวิดีโอสัมภาษณ์เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์ “India’s Influence in Thai Traditional Clothing” จากการสัมภาษณ์ ดร. สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ / คลิปสถานกงสุลใหญ่ฯ สัมภาษณ์นายปราชญ์ นิยมค้า ผู้ก่อตั้งและเจ้าของร้าน “Mann Craft” จ. สกลนคร ศิลปินสร้างสรรค์งานศิลปะบนผ้าด้วยเทคนิคย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งเคยมีโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ประเทศอินเดียและเมืองกัลกัตตา / คลิปวิดีโอบรรเลงขลุ่ยเพียงออ เพลง ลาวสมเด็จ โดยนายณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลี กงสุล นอกจากนี้ ในห้วงการถ่ายทอดสดรายการ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้เชิญ Mrs. Anita Bose นักวิจัยอิสระชาวเมืองกัลกัตตา ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “Ramayana: Footprints in South-East Asian Culture and Heritage” นำเสนอความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องรามายณะของอินเดียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งผู้เขียนได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สายสัมพันธ์ ไทย-อินเดีย ในฐานะที่ตนได้เคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 4 ปี ระหว่างปี 2558-2562 และได้ทำงานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยได้สั่งสมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย ตลอดจนองค์ความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับโขนและละครไทย ซึ่งได้นำมาเล่าสู่กันฟังให้สาธารณชนชาวอินเดียที่ชมรายการเทศกาลไทยออนไลน์ได้ทราบเป็นข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย

                    ในห้วงการดำเนินรายการถ่ายทอดสดทาง Facebook LIVE สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญชวนผู้ชมชาวอินเดียร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในรายการเทศกาลไทยออนไลน์ ซึ่งเมื่อจบรายการก็ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลของที่ระลึกเป็นสินค้าไทยและผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากไทยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สั่งทำกับผู้ประกอบการไทยและให้จัดส่งมายังประเทศอินเดียเพื่อวัตถุประสงค์นี้เป็นการเฉพาะ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย โดยเชิญชวนให้ชาวอินเดียร่วมส่งภาพถ่ายของตนเองที่ถ่ายกับสิ่งของที่มาจากประเทศไทยหรือแสดงถึงความเป็นไทย โดยผู้ชนะแบ่งเป็นหลายประเภท ได้แก่ ผู้ชนะที่ได้รับยอดไลก์สูงสุด ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากคณะกรรมการตัดสินของสถานกงสุลใหญ่ฯ และผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการตัดสินของสถานกงสุลใหญ่ฯ

                    งาน Thai Festival 2021 – Online Edition ถือเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมขนาดใหญ่กิจกรรมแรกที่จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด เนื่องด้วยข้อจำกัดที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมากในห้วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยวัตถุประสงค์ของงานเป็นไปเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนนำเสนอข้อมูลด้านโอกาสทางการค้าและการลงทุนและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยในหมู่ชาวอินเดีย โดยเฉพาะชาวอินเดียตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยอาจถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน “การทูตอำนาจนิ่มนวล” (Soft Power Diplomacy) ของประเทศไทยไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ บนโลก โดยงานดังกล่าวได้รับความนิยมจากผู้ชมชาวอินเดียจากหลากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจากเมืองกัลกัตตา และพื้นที่ในเขตอาณา 5 รัฐและดินแดนสหภาพ 1 แห่ง คลิปวิดีโอถ่ายทอดสดรายการในแต่ละวันตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าชมเฉลี่ยประมาณ 1,000 ครั้ง (สถิติ ณ ปลายเดือนสิงหาคม 2564) สถิติ ณ เดือน ธ.ค. 2564 มียอดผู้เข้าชมสะสมสูงสุดถึง 2,500 ครั้ง และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แจกรางวัลของที่ระลึกสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยให้แก่ชาวอินเดียรวมทั้งสิ้นเกือบ 100 รางวัล

                    นอกจากนี้ ตลอดทั้งปี สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้อำนวยการสร้าง ผลิต และตัดต่อคลิปวิดีโอรายการ “อาหาร-আহার” หรือ “Aahaarn-Aahaar” รวมทั้งสิ้น 7-8 ตอน เพื่อนำเสนอเมนูอาหารไทยที่สามารถทำรับประทานได้โดยใช้ส่วนผสมท้องถิ่นในอินเดียร่วมกับผลิตภัณฑ์อาหารของไทยที่สามารถหาซื้อได้ในเมืองกัลกัตตา โดยได้รับเกียรติจากนางวราพร เคนใบ พนักงานบริการ (ประกอบอาหาร) ประจำตำแหน่งของนางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เป็นผู้สาธิต และนางสาวพิสมร นนทะศรี พนักงานบริการ ประจำตำแหน่งของกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เป็นผู้ช่วย รายการดังกล่าวปรากฏทางเฟซบุ๊กของสถานกงสุลใหญ่ฯ และทางช่อง Youtube “ThaiKolkata” ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

                   สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไทยออนไลน์ ประจำปี ค.ศ. 2021 จากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะของที่ระลึกและคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงนิวเดลี คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์และของที่ระลึกจากสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ สำนักงานกรุงนิวเดลี และคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน สำนักงานเมืองมุมไบ ซึ่งเป็นหน่วยงานทีมประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนกุ้งสดแช่แข็งสำหรับประกอบการถ่ายทำรายการสาธิตการประกอบอาหารไทย จากบริษัท CPF India, Pvt. Ltd. และนอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนอินเดีย โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่ในการถ่ายทำ teaser ของรายการฯ และสถานที่สำหรับสาธิตการประกอบอาหารไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการ “อาหาร-আহার” (Aaharn-Aahaar) โดยโรงแรม The Rajbari Bawali อำเภอ Nodakhali รัฐเบงกอลตะวันตก สถานที่ในการถ่ายทำคลิปวิดีโอนำเสนอผลิตภัณฑ์และสินค้าไทยในเมืองกัลกัตตาโดยซูเปอร์มาเกต Spencer’s และสถานที่ในการถ่ายทำคลิปวิดีโอรายการเทศกาลไทยออนไลน์ โดยโรงแรม The Oberoi Grand เมืองกัลกัตตา ซึ่งมีร้านบ้านไทย (Baan Thai) เป็นร้านอาหารแห่งแรกในเมืองกัลกัตตาที่ได้รับการรับรอง Thai Select จากกระทรวงพาณิชย์ และนางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวในนามของรัฐบาลไทยให้แก่โรงแรม The Oberoi Grand เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาด้วย

 

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

30 ธันวาคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ