สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดกิจกรรมและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จัดกิจกรรมและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ส.ค. 2565

| 634 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานประดับพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมด้วยเครื่องทองน้อยและพานดอกไม้ และได้จัดพิธีและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ เมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวันตก สาธารณรัฐอินเดีย โดยนายเกษมสันต์ ทองศิริ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ประธานในพิธี ได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นได้นำคณะข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานบรมฉายาลักษณ์ เป็นอันเสร็จพิธี

นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้เผยแพร่วีดิทัศน์ที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่ได้สดุดีและถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทางเฟซบุ๊กของสถานกงสุลใหญ่ฯ และได้เผยแพร่ข้อความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในนามของรองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัว และคนไทยในพื้นที่เขตอาณา ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย


สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ