วันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2565

| 125 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา จะปิดทำการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้านางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 และวันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐอินเดีย วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยจะกลับมาเปิดทำการในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ