รัฐบาลไทยขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 11 พฤศจิกายน 2567

รัฐบาลไทยขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 11 พฤศจิกายน 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2567

| 35 view

440409307_832487922261764_911668050472752593_n