ประกาศสมัครคัดเลือกบริษัทผู้แทนผู้ร้อง ประจำปี 2564 / ค.ศ. 2021

ประกาศสมัครคัดเลือกบริษัทผู้แทนผู้ร้อง ประจำปี 2564 / ค.ศ. 2021

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2565

| 403 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ที่ 19301/1

รายละเอียดดังไฟล์และเอกสารแนบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Announcement--_Standard_Qualifications_for_Visa_Processing_Service_Company.pdf