กรมการกงสุล" เปิดให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ กรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ (ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 เป็นต้นไป)

กรมการกงสุล" เปิดให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ กรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ (ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 เป็นต้นไป)

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2566

| 535 view
09-9-66
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ กรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ
ที่: ehelp.consular.go.th ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

🔴 สามารถขอรับความช่วยเหลือกรณีตกทุกข์ในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
✅ ตกทุกข์ได้ยากทั่วไป
- เจ็บป่วยหนัก
- ติดตามหาญาติในต่างประเทศ
- ส่งตัวผู้ตกทุกข์กลับประเทศไทย
- ผู้ที่อาจเข้าข่ายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์
- ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านแรงงาน

✅ ถูกจับกุมในต่างประเทศ
- ฝากของเยี่ยม/ ค่าใช้จ่ายการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุม
 
✅ เสียชีวิตในต่างประเทศ
- ฌาปนกิจศพในต่างประเทศ
- ส่งศพกลับประเทศ
- ส่งอัฐิกลับประเทศ

🔴 หลังจากลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้ว สามารถติดตามสถานะการให้ความช่วยเหลือได้แบบ real-time