กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมเป็นแขกเกียรติยศ กล่าวเปิดงาน International Performing Arts Festival (IPAF) Kolkata 2022 ณ หอประชุมพิพิธภัณฑ์อินเดีย เมืองกัลกัตตา

กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมเป็นแขกเกียรติยศ กล่าวเปิดงาน International Performing Arts Festival (IPAF) Kolkata 2022 ณ หอประชุมพิพิธภัณฑ์อินเดีย เมืองกัลกัตตา

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ค. 2565

| 47 view

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตาได้รับเชิญ ในฐานะแขกเกียรติยศ กล่าวเปิดงาน International Performing Arts Festival (IPAF) Kolkata 2022 ณ หอประชุมพิพิธภัณฑ์อินเดีย เมืองกัลกัตตา งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นเวทีสาหรับการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม และการแสดงแบบดั้งเดิมในหลากหลายรูปแบบและจากหลายประเทศ โดยมี IPAF และพิพิธภัณฑ์อินเดีย เป็นเจ้าภาพร่วม

ในพิธีเปิดงานดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อินเดียที่มีมาอย่างยาวนาน และครบรอบ การสถาปนาความสัมพันธ์ 75 ปีในปีนี้ ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อกันอย่างมาก โดยเฉพาะ มิติด้านพุทธศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนไทยจวบจนปัจจุบัน เช่น ภาษาไทยได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลี สันสกฤต วรรณคดีรามเกียรติ์ของไทยได้รับอิทธิพลจากรามายณะ รวมทั้ง ประเพณีสงกรานต์และลอยกระทง ก็มีความคล้ายกับประเพณี Holi และ Diwali ของอินเดีย ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เน้นย้าถึงความพร้อมของไทยในการร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์อินเดียและ IPAF ในฐานะหน่วยงานของอินเดียที่มีบทบาทสร้างสรรค์ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีส่วนสาคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

IPAF เป็นหน่วยงานอิสระของอินเดียที่มีพันธกิจเพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ ในรูปแบบศิลปะการแสดง ซึ่งทุกปี IPAF มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอินเดียจัดงานเทศกาลทางวัฒนธรรม ในเมืองหลวงของรัฐต่างๆ ในอินเดีย และเมืองที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมในอินเดีย รวมถึงในต่างประเทศ โดยได้จัดงานแสดงทางวัฒนธรรมมากกว่า 150 ครั้ง และในปี 2565 และ 2566 IPAF มีแผนงานที่จะจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอินเดียในต่างประเทศ อาทิ ดับลิน ลอนดอน สิงคโปร์ สวีเดน มอสโก และดูไบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ