สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่สถานีอนามัย Community Healthcare Centre พุทธคยา

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่สถานีอนามัย Community Healthcare Centre พุทธคยา

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 820 view

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่สถานีอนามัย Community Healthcare Centre พุทธคยา รัฐพิหาร ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้กับวัดไทยพุทธคยา และได้ให้บริการด้านการแพทย์แก่พระภิกษุสงฆ์ไทยในพุทธคยา โดยมี Dr. Ranjan Kumar Singh, Gaya Civil Surgeon นาย Nilesh Kumar, District Project Manager, Gaya District Health Society และ Dr. Manoj Kumar, Medical Officer-in-Charge รวมทั้งบุคลากรของสถานีอนามัย และพระภิกษุสงฆ์ไทยในพุทธคยาเข้าร่วมด้วย

กงสุลใหญ่ได้กล่าวเน้นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในทางศาสนา และระหว่างประชาชนกับประชาชนของประเทศไทยกับพุทธคยาซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความเคารพอย่างสูงจากชาวไทยพุทธในฐานะดินแดนแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กงสุลใหญ่ได้เน้นย้ำท่าทีของไทยที่เชื่อมั่นว่า บริการทางสุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและควรเข้าถึงคนทุกกลุ่ม รวมทั้งได้กล่าวถึงบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และไทยพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวให้กับประเทศต่าง ๆ

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ได้กล่าวถึงความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดียในการรับมือกับความท้าทายจากโรคโควิด-19 ซึ่งทั้งสองประเทศได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจนและวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่กันและกันในห้วงเวลาที่ยากลำบาก หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วยเครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย 2 เครื่อง เครื่องวัดสัญญาณคลื่นหัวใจ 1 เครื่อง และอุปกรณ์ช่วยฟังสำหรับผู้มีปัญหาทางการได้ยิน 13 เครื่อง แก่สถานีอนามัยเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

โครงการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ข้างต้นจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย ในปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบริการทางสุขภาพให้กับทั้งชุมชนชาวอินเดียท้องถิ่นและพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสชาวไทยในพุทธคยา รวมทั้งเพื่อส่งเสริมไมตรีจิตและมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ