กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พบหารือ Chief Secretary สำนักมุขมนตรีรัฐโอฑิศา เพื่อกระชับความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ระหว่างไทยกับรัฐโอฑิศา

กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พบหารือ Chief Secretary สำนักมุขมนตรีรัฐโอฑิศา เพื่อกระชับความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ระหว่างไทยกับรัฐโอฑิศา

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 เม.ย. 2567

| 157 view

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2567 นางสาวศิริพร ตันติปัญญาเทพ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พบหารือกับนาย Pradeep Kumar Jena, Chief Secretary (เทียบเท่าตำแหน่งปลัดกระทรวง) สำนักมุขมนตรีรัฐโอฑิศา ในโอกาสที่กงสุลใหญ่ฯ เยือนรัฐโอฑิศา โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและศักยภาพในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศไทยกับรัฐโอฑิศา ประสบการณ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของรัฐโอฑิศา วิสัยทัศน์ของรัฐโอฑิศาในการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวด้านกีฬา และการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันและกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง