กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พบหารือผู้ว่าการรัฐโอฑิศา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับรัฐโอฑิศา

กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พบหารือผู้ว่าการรัฐโอฑิศา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับรัฐโอฑิศา

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 เม.ย. 2567

| 119 view
เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2567 นางสาวศิริพร ตันติปัญญาเทพ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พบหารือกับนาย Raghubar Das ผู้ว่าการรัฐโอฑิศา ในโอกาสที่กงสุลใหญ่ฯ เยือนรัฐโอฑิศา โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและศักยภาพในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศไทยกับรัฐโอฑิศา การท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาในรัฐโอฑิศา และการอำนวยความสะดวกการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งสองฝ่าย
 
อนึ่ง รัฐโอฑิศาเป็นรัฐในภาคตะวันออกของอินเดียที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงโดยมีทรัพยากรแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพการผลิตโลหะเป็นอันดับ 1 ของอินเดีย รัฐบาลรัฐโอฑิศามีนโยบาย Make in Odisha สอดรับกับนโยบายระดับชาติ Make in India ใน 6 สาขา ได้แก่ การท่องเที่ยว การแปรรูปอาหาร เคมีภัณฑ์และปิโตรเลียม อิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและอลูมิเนียม และสิ่งทอ สำหรับภาคการท่องเที่ยว รัฐโอฑิศามีโบราณสถานที่น่าสนใจและยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนไทย เช่น Konark Sun Temple ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ค.ศ. 1984

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง