ประกาศจากฝ่ายกงสุล

ประกาศผลการพิจารณาบริษัทผู้แทนผู้ร้องขอรับการตรวจลงตรา ต.ค. 66 - ก.ย. 67

3 ต.ค. 2566

ประกาศผลการพิจารณาบริษัทผู้แทนผู้ร้องขอรับการตรวจลงตรา ต.ค. 65 - ก.ย. 66

29 ก.ย. 2565

ประกาศสมัครคัดเลือกบริษัทผู้แทนผู้ร้อง ประจำปี 2566 / ค.ศ. 2023

4 ก.ย. 2566

ประกาศสมัครคัดเลือกบริษัทผู้แทนผู้ร้อง ประจำปี 2565 / ค.ศ. 2022

12 ก.ย. 2565

ประกาศสมัครคัดเลือกบริษัทผู้แทนผู้ร้อง ประจำปี 2564 / ค.ศ. 2021

24 ก.พ. 2564