กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

2,727 view

The Chancery of the Royal Thai Consulate-General in Kolkata

18-B, Mandeville Gardens, 
Ballygunge,
Kolkata 700 019

Office Hour: Monday-Friday 
09.00 - 12.00 hrs./ 13.00 - 17.00 hrs.

Tel. (91-33) 2440 3229-31/ 7836
Fax: (91-33) 2440 6251
Email: [email protected]

Consular Section:

Tel. (91-33) 2440 3229-30
E-mail: [email protected]


ดู Royal Thai Consulate-General ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า